Batam en Kasu, Indonesië

Onderwijs en intensieve begeleiding voor een betere toekomst aan kinderen uit de armste lagen van de bevolking is het doel van de ondersteuning die ChildRight hen biedt.

 

Studiebeurzen, boekengeld en uniformen, bibliotheken en leerhuizen waar de kinderen na schooltijd ook terecht kunnen voor computerlessen, handenarbeid, sport & spel, huiswerkbegeleiding en natuurlijk voor het lezen en lenen van boeken. Alle faciliteiten zijn gratis toegankelijk.

 

De kinderen die in de eerste klas van de school MI Darul Ikwan zitten wonen op het kleine visserseilandje Kasu.

 

De lagere middelbare school op het eiland Batam worden de kinderen gesteund in de ruimste zin van het woord.

 

Kasu is één van de vele kleine eilandjes in de regio. Vrijwel alle inwoners op dit eiland leven van de visvangst en aanverwante beroepen en de levensstandaard is erg laag. Er is geen elektriciteit. Alleen 's avonds kan er elektriciteit 'gehuurd' worden van de weinige bewoners die over een generator beschikken.

 

Ook is er geen stromend water. Kasu is te bereiken door een bootje te huren en ligt op ruim 1 uur varen van het eiland Batam. Er zijn geen veerdiensten en de bewoners leven dus erg geïsoleerd. Omdat de bewoners leven van de visvangst zijn ze uitermate afhankelijk van het weer. Bij slecht weer kan er niet gevaren worden en wordt er dus geen vis gevangen. Maar, ook in goede tijden, met veel vis, zijn de inkomsten van de bewoners nauwelijks voldoende om te voorzien in het eerste levensonderhoud en geld voor de schoolopleiding van de kinderen is er dan ook zelden. Zodra de kinderen groot genoeg zijn gaan ze mee de zee op, tenzij er geld is voor de schoolopleiding. Een goede schoolopleiding is dan ook de enige kans om te ontsnappen aan de armoede spiraal.