Java, Indonesie

STOP KINDHUWELIJKEN in Indonesie; Klaten Nabuh Yogjarkarta (Java). 

Hulpdiensten, telefoon hotline etc. zoveel mogelijk wordt ingezet om kindhuwelijken te doen stoppen. Door o.a. voorlichting te geven op scholen/sexuele voorlichting, trainingen weerbaarheid, gevaren risico's etc. en kinderen begeleiden als zij aangifte bij politie willen doen.

In Indonesie is 25% van de meisjes getrouwd voor het achttiende levensjaar.5% is getrouwd voor het 15e levensjaar.

Het project is in juni 2016 van start gegaan voor de minimale looptijd van 3 jaar. Dit wordt (ook ter plaatse) gecoordineerd door o.a. Annemarie Rulos van child support Indonesia.