Mbale, Jinja, Lira en Masaka, Oeganda

Deze straatkinderen worden voorbereid om weer in te stromen in het reguliere onderwijs. Circa 690
straatkinderen tussen de 5 en 18 jaar zijn hier mee geholpen. 
 
Het aantal straatkinderen is de afgelopen jaren blijven stijgen. Een van de oorzaken waardoor de kinderen op straat belanden is armoede, overleden ouders door HIV/aids of tijdens de burgeroorlog. De families van de kinderen worden hierbij betrokken en gestimuleerd zelfhulp groepen te vormen en worden zij geholpen om via kredietgroepen aan leningen te komen om inkomen genererende activiteiten op te starten. Dit project zet een blijvende verandering in bij de jongeren.