Phims Childright childrens day care centre, Thailand

Phim's ChildRight childrens day care centre is gevestigd in Chonburi Thailand.

ca 80 kinderen worden dagelijks opgevangen als hun, voornamelijk migranten ouders, uit Cambodja en Myanmar al heel vroeg iedere dag opgehaald worden met vrachtauto's om naar hun werk (hoofdzakelijk bouw) te worden gebracht. Voorheen bleven de kinderen, hoe klein ook, alleen achter in het kamp met alle (soms verschrikkelijke) gevolgen van dien. Nu worden zij opgevangen en krijgen zij zorg en aandacht die een kind nodig heeft. Afhankelijk van leeftijd zijn er diverse mogelijkheden voor de kinderen waar zij mee bezig kunnen zijn.

Kuhn Phim heeft er de dagelijkse leiding, zij doet dit al vele jaren met veel liefde. Peter Schonherr is de contactpersoon van ChildRight ter plaatse en houdt ons op de hoogte.

ChildRight ontving dit jaar de Award voor waardering namens het bestuur van het day care centre.