Project Tibet

Tibet is een fascinerend land met een indrukwekkende natuur en een unieke culturele rijkdom. Te midden van deze pracht verkeren de meeste Tibetanen in armoede. Zij vechten voor het opbouwen van een aanvaardbaar bestaan. Maar de mogelijkheden hiervoor zijn uiterst beperkt. Vooral de invloed van China maakt de kansen minimaal.


Voor Tibetaanse kinderen in de afgelegen regio Sershul, is er maar één mogelijkheid om onderwijs te krijgen; de openbare Chinese lagere school. Er worden echter alleen Chinese leraren aangesteld die geen Tibetaans kennen. En de kinderen zelf, in de leeftijd van 6 - 12 jaar spreken geen Chinees. Het gevolg is dat het meer een vorm van bewaarschool is dan een plek waar iets nuttigs geleerd kan worden.


In de loop van 2007 kreeg de eerste groep kinderen les in een tent buiten het dorp Junyong op 25 kilometer van de stad Sershul. Dit is langzamerhand gegroeid tot een complex waar nu bijna 400 kinderen niet alleen basisonderwijs volgen, maar ook wonen in het internaat dat onderdeel uitmaakt van het Ju Mipham
Educatiecentrum.

 

Er zijn zowel Tibetaanse als Chinese leraren, en 5 jonge meisjes werken als onderwijs-assistent waarbij ze de jongste kinderen leren lezen en spellen. De kinderen worden in het internaat verzorgd door oudere vrouwen zonder familie, zo wordt er samen geleefd, geleerd en gewerkt.


Het primaire doel van dit deelproject is uitbreiding van het aantal klaslokalen om ook middelbaar onderwijs mogelijk te maken. Wij willen 4 klaslokalen bouwen van elk 9,75 x 10,00 meter met een veranda van 3,00 x 10,00 meter. Kinderen zitten nu nog op de grond en dat willen we voorlopig zo houden omdat de kinderen dat zo gewend zijn en er nu nog geen geld is om moderne inrichting aan te schaffen.

“Eerst lokalen, dan komt de rest ook wel” zeggen ze zelf. Na voltooiing kunnen de kinderen die het basisonderwijs afgerond hebben doorstromen naar tweetalig middelbaar onderwijs op het Ju Mipham
Educatie-centrum zodat zij verder kunnen leren in een vertrouwde omgeving en de beschikking krijgen over ruime klaslokalen.


Meteen na oplevering kunnen de jongeren van de school gebruikmaken. Nieuwe boeken krijgen is altijd een feest, ook voor de kinderen van het Ju Mipham Educatiecentrum. Door de snelle groei van het aantal leerlingen en de kwaliteit van schoolboeken is het van belang dat er elk jaar nieuwe boeken worden aangeschaft. Vooral voor de nieuwe middelbare school moeten veel boeken gekocht worden. De ouders zijn te arm om veel schoolgeld te betalen, ze doen hun best om de kinderen te voorzien van
eten en warme kleding, maar er blijft niet veel over voor schoolspullen.


In 2015 is het plan om nieuwe schoolboeken aanschaffen, zowel les-, lees- als werkboeken, alsmede werkschriften, lesmaterialen zoals potloden, pennen, linealen en als het even kan een schooltas. Dit soort artikelen zijn alleen in de grote stad Chengdu te koop, op ruim 1000 kilometer van de regio.