Weeshuis Pelangi op het eiland Flores, Indonesië

Vanuit de kernwaarden liefde, betrokkenheid, overtuiging en daadkracht creëert de Sandra Reemer Foundation de ‘ruimte om te delen’ en daarmee iets blijvends na te laten bij de kansarmen binnen onze wereldbevolking. Veel mensen in ontwikkelingslanden worden belemmerd in hun ontwikkeling door de armoede waarin zij leven. Het talent en de wil zijn er, echter de financiële middelen ontbreken.

 

Stichting SRF helpt kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden aan een zelfstandig en beter bestaan. Dit doen we door bijvoorbeeld scholing en inkomensgenererende projecten aan te bieden. Zo kunnen deze jongeren, die onze hulp het hardst nodig hebben, uiteindelijk opgroeien tot onafhankelijke en zelfstandige volwassenen. Als de tijd daarvoor rijp is, moeten deze jongeren namelijk los van de Sandra Reemer Foundation in staat zijn om zelfstandig hun verbeterde levensstandaard te kunnen behouden en ook anderen verder te kunnen helpen naar een betere toekomst.

Samen voor een kleurrijke toekomst!

 

Na een tsunami in het jaar 1992 op het eiland Flores is het weeshuis “Pelangi” opgezet door zuster Jasintha van de sociale organisatie van zusters Ursulinen in Indonesië. Door de vloedgolf en de aardbeving raakten veel kinderen en baby’s hun ouders kwijt. Deze kinderen werden de navolgende jaren voorzien van de meest noodzakelijke behoeften zoals eten, drinken en medicijnen. In 1996 werd een bestaand woonhuis beschikbaar gesteld, dat de naam “Pelangi” kreeg.

 

Op dit moment leven 68 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in het tehuis. Kinderen die slachtoffer waren van de vloedgolf in 1992, aangevuld met de meest arme, ouderloze kinderen uit de omliggende dorpen. Het eiland Flores is een zeer arm gebied waar geen industrie voorkomt. Men leeft van de tuinbouw en de visvangst. Het is moeilijk om aan schoon drinkwater te komen en tuberculose komt veel voor.

 

Met de donatie van ChildRight Fund wordt de nieuwbouw van een naaiatelier gerealiseerd en van inrichting voorzien. Het betreft het bouwen van een verdieping bovenop een bestaand gebouw. Daarnaast zijn er naaimachines en overig werkmateriaal nodig voor het vervaardigen van schoolkleding. Op deze manier wordt werkgelegenheid gecreëerd en daarmee een bron van inkomsten voor de dagelijkse uitgaven van weeshuis “Pelangi”.

 

De Sandra Reemer Foundation bedankt de donateurs van ChildRight Fund, want mede door hun donatie kunnen wij dit project realiseren.