Reading Club, Ghana

We will post the translation of the text below (about project Reading Club, Ghana), as soon as possible. Sorry for the inconvenience.

 

Door de grote klassen (50-60 kinderen op 1 leraar) in het openbaar onderwijs in Ghana en de onderwijsstijl vallen veel kinderen tussen wal en schip. Dit zijn kinderen die net even wat meer aandacht nodig hebben om bijvoorbeeld te leren lezen.

 

De leerkrachten hebben een lijst gemaakt van kinderen die extra hulp nodig hebben en deze kinderen gedurende een periode van zes weken in het Educatieve Centrum een  "Reading Cycle" te laten volgen. Drie keer per week, zes weken lang zal intensief met ze worden gewerkt om er voor te zorgen dat hun leesvaardigheid verbetert. Hierdoor vinden zij weer aansluiting in de klas.

 

Per "Reading Cycle"worden er 12 kinderen geholpen om aansluiting te vinden in de klas.