Kinderen/jongeren vermist

Jaarlijks worden alleen al in Nederland ongeveer 16.000 kinderen/jongeren als vermist opgegeven.

De meeste daarvan zijn gelukkig binnen korte tijd weer terecht.

Een kleine groep blijft vermist. Ze zijn het slachtoffer van een ongeval of misdrijf. Soms blijft onduidelijk wat er met de vermiste is gebeurd. 

 

In Nederland worden vermiste kinderen opgespoord door de politie, in samenwerking met specialisten van het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP) in Zoetermeer.

 

Het LBVP beheert onder andere het Vermiste Personen Systeem (VPS). Dit wordt gebruikt voor de registratie van vermisten en hun signalementen.

 

Het LBVP werkt samen met het National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Deze Amerikaanse stichting heeft een grote expertise in het terugvinden van kinderen. Zij maakt daarvoor bijvoorbeeld zogeheten verouderingsfoto’s. Die laten zien hoe een kind er nu, na een x-aantal jaar te zijn vermist, uit zou kunnen zien. Dankzij deze foto’s zijn inmiddels meer dan 453 vermiste kinderen teruggevonden. Van 17 niet-geïdentificeerde stoffelijke resten kon alsnog de identiteit worden achterhaald.

 

Zowel het LBVP als het Korps Landelijke Politiediensten zijn aangesloten op het computernetwerk van het NCMEC.

 

Op de website van het LBVP (www.vermistekinderen.nl) staan foto’s van alle kinderen die in Nederland worden vermist.