Donateur worden

Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Rekeningnummer
Periode
Bedrag
Please type the letters and numbers shown in the image. Captcha Code
 

PRIVACY VERKLARING CHILDRIGHT                                                

Volgens de nieuwe wetgeving die per 25 mei 2018 in is gegaan zijn wij verplicht een privacyverklaring aan te bieden waarin exact staat welke persoonsgegevens wij allemaal bewaren, waarom, hoelang, hoe we met die gegevens omgaan, hoe lang wij ze bewaren, hoe u die zelf kunt opvragen, hoe u zich kunt afmelden voor relevante zaken en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft over onze privacyverklaring.

Childright fund is gevestigd aan de Jacob vd Eijndestraat 73, 2274 XA Voorburg en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door Perfectgroep te Schiedam worden verwerkt zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Childright Fund/Perfectgroep verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken indien je

die ons hebt verschaft:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mail adres

- Bankrekeningnummer

Childright fund/Perfectgroep verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Childright Fund/Perfectgroep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit

  te kunnen voeren

- Het verzenden van o.a onze eventuele nieuwsbrieven.

- Je o.a. te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en voorwaarden.

- Indien wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te verwerken zoals gegevens die  

  wij nodig hebben bij inspectie van de belastingdienst

Geautomatiseerde besluitvorming:

Childright fund/Perfectgroep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van  Childright/Perfectgroep) tussen komt.

Heb je vragen over de privacyverklaring en/of andere zaken zoals “klachten” en “adviezen” of wat dan ook wat voor u/jou belangrijk is? Neem dan per mail contact met ons op via info@childright.nl of bestuur@childright.nl.    B E D A N K T  alvast!

 __________________________________________________________________________________

Dit document is met zorg samengesteld maar fouten zijn mogelijk. Er kunnen geen rechten aan deze publicatie worden ontleend.

 

 

AVG PERFECT/CHILDRIGHT

 

 

 

 

Voor informatie/wijzigingen/opzegging kunt u een mail sturen naar: administratie@childright.nl 

vermeld u hierbij uw gegevens zoals NAW 

 

 Weet u dat ......

Schenken met belastingvoordeel (Fiscaal voordelig schenken) geregeld kan worden door een schenkingsovereenkomst te laten opmaken. Dat klinkt misschien ingewikkelder dan het is, maar het betekent gewoon dat hierin wordt vastgelegd dat u periodiek een vast bedrag aan ChildRight schenkt, voor minimaal vijf jaar. En het mooie is dat er geen kosten aan verbonden zijn. Het kan direct tussen u en ons geregeld worden, eenvoudig en snel, zonder tussenkomst van een notaris.

formulier_periodiek_schenken_ib0802z3fol.pdf

Persoonsgegevens uit donateursbestanden worden alleen beschikbaar gesteld aan derden wanneer voor de verwerking een grondslag aanwezig is en hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen wordt.