Organisatie & verantwoording

De stichting

ChildRight is een organisatie die opkomt voor kinderen en kinderrechten wereldwijd. ChildRight is een stichting, een organisatie zonder winstoogmerk en betracht volledige openheid over haar missie, programma, activiteiten en financiën.

ChildRight hanteert de IF code voor fondsenwerving.

 

Het Bestuur

De leiding en aansturing van het ChildRight Fund wordt gevormd door een (gekozen) bestuur en een kantoormanager. Daarnaast bestaat ChildRight volledig uit vrijwilligers. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen enkele (financiële) vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Het onbezoldigde Bestuur van 2021:

De heer Niek Verwoerd  (schadebehandelaar bij verzekeringsmij) Geen nevenfuncties  - voor Childright fund; Voorzitter

 

De heer Leo Mulder (Directeur reconditioneringsbedrijf) Geen nevenfuncties -voor Childright Fund; Secretaris/Penningmeester/Vice voorzitter 

 

De heer Bert Schalk (Dir.eig.Administratiekantoor) Geen nevenfuncties - voor Childright fund; bestuurslid projecten

 

Bij algemeen bestuursbesluit van oktober 2017 is de heer Robert P. Brochard benoemd tot ere-voorzitter van het Childright Fund.

 

Giften en donaties 

Particuliere bijdragen aan ChildRight worden gebruikt voor steun aan projecten en lokale partnerorganisaties. Het geld komt grotendeels ten goede aan de kinderen:  het mogelijk maken van een nieuwe start in hun leven.

 

Vrijwilligers/Beleid

ChildRight werkt zoveel mogelijk met onbezoldigde vrijwilligers. Zij zetten zich met man en macht in om de kinderen wereldwijd te helpen. Hiervoor is ChildRight hen zeer dankbaar.

Vrijwilligersbeleid_CRF.pdf

 

Financiële controle

De lokale partnerorganisaties waarmee ChildRight samenwerkt, onderwerpen zich aan een absolute project controle door middel van verslaglegging en fysieke controles. Hiermee onderzoekt ChildRight de verhouding tussen inkomsten en effectiviteit. Zo wordt duidelijk of de investeringen bijdragen aan het daadwerkelijk verbeteren van de levens van de betrokken kinderen.

 

Heeft u een klacht of advies?

Heeft u een klacht of advies meld het ons via bestuur@childright.nl. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op. Voor 2018-2019  t/m januari 2021  zijn er geen geregistreerde klachten binnengekomen.

 

Het RSIN nummer  van Childright is  81 41 29 134


DOWNLOAD FORMULIER  BELASTINGDIENST formulier_periodiek_schenken_ib0802z3fol.pdf


AKTE VAN STATUTENWIJZIGING en STATUTEN CRF  akte_van_statutenwijziging.pdf

 

HANDVEST/beleidsplan/begroting 2020-2021

ChildRight_Fund_handvest_tot_2022_def.pdf

CHILDRIGHT_FUND_beleidsplan_def.pdf

CRFBUDGET2020-2022.pdf

 

 

CRF_JAARVERSLAG_2020_DEF.pdf

BRIEF_JRK20_Stichting_Childright_Fund.pdf

DEF_JRK20_St._ChildRight_Fund.pdf

JAARVERSLAG_20191.pdf

Aanbiedingsbrief_jaarrekening_2019_Stichting_Childright_Fund.pdfJ

Jaarrekening_2019_Stichting_ChildRight_Fund.pdf

ChildRight_Fund_-_jrk_2018_ondertekend.pdf

Childright_Fund_-_Jaarverslag_2018_gewaarmerkt.pdf

Jrrk_2017_Stichting_Childright_Fund.pdf

CRF_Jaarverslag_2017.pdf

CRF_JAARVERSLAG_2016_gewaarmerkt_BDO.pdf

jaarrekening_BDO_2016.pdf

Financieel_jaarverslag_2015_door_BDO.pdf

Jaarrekening_2015_door_BDO.pdf

Financieel_jaarverslag_2014_door_BDO.pdf

Jaarrekening_2014_door_BDO.pdf

Financieel_jaarverslag_2013_door_BDO.pdf

Jaarrekening_2013_door_BDO.pdf

Financieel_jaarverslag_2012_door_BDO.pdf 

Jaarrekening_2012_door_BDO.pdf

Financieel_jaarverslag_2011_door_BDO.pdf

Jaarrekening_2011_door_BDO.pdf