Organisatie & verantwoording

De stichting

ChildRight is een organisatie die opkomt voor kinderen en kinderrechten wereldwijd. ChildRight is een stichting, een organisatie zonder winstoogmerk en betracht volledige openheid over haar missie, programma, activiteiten en financiën.

ChildRight hanteert de IF code voor fondsenwerving.

 

Het Bestuur

De leiding en aansturing van het ChildRight Fund wordt gevormd door een (gekozen) bestuur en een kantoormanager. Daarnaast bestaat ChildRight volledig uit vrijwilligers. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen enkele (financiële) vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Het onbezoldigde Bestuur van 2019:

De heer Niek Verwoerd -  voorzitter

De heer Leo Mulder   -  Secretaris/Penningmeester/Vice voorzitter

Vacant: bestuurslid

*note:

Met ingang van 2019 heeft het CRF bestuur, bij bestuursbesluit van oktober 2017, de heer Robert Brochard als erevoorzitter benoemd.

 

Giften en donaties 

Particuliere bijdragen aan ChildRight worden gebruikt voor steun aan projecten en lokale partnerorganisaties. Het geld komt grotendeels ten goede aan de kinderen: aan hun bevrijding en het mogelijk maken van een nieuwe start in hun leven.

 

Vrijwilligers

ChildRight werkt zoveel mogelijk met onbezoldigde vrijwilligers. Zij zetten zich met man en macht in om de kinderen wereldwijd te helpen. Hiervoor is ChildRight hen zeer dankbaar.

 

Financiële controle

De lokale partnerorganisaties waarmee ChildRight samenwerkt, onderwerpen zich aan een absolute project controle door middel van verslaglegging en fysieke controles. Hiermee onderzoekt ChildRight de verhouding tussen inkomsten en effectiviteit. Zo wordt duidelijk of de investeringen bijdragen aan het daadwerkelijk verbeteren van de levens van de betrokken kinderen.

 

Heeft u een klacht of advies?

Heeft u een klacht of advies meld het ons via bestuur@childright.nl.

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op. 

 

Het RSIN nummer  van Childright is  81 41 29 134

 

De statuten en begroting zijn voor geinteresseerden ter inzage op ons kantoor.

 

Jrrk_2017_Stichting_Childright_Fund.pdf

CRF_Jaarverslag_2017.pdf

CRF_JAARVERSLAG_2016_gewaarmerkt_BDO.pdf

jaarrekening_BDO_2016.pdf

Financieel_jaarverslag_2015_door_BDO.pdf

Jaarrekening_2015_door_BDO.pdf

Financieel_jaarverslag_2014_door_BDO.pdf

Jaarrekening_2014_door_BDO.pdf

Financieel_jaarverslag_2013_door_BDO.pdf

Jaarrekening_2013_door_BDO.pdf

Financieel_jaarverslag_2012_door_BDO.pdf 

Jaarrekening_2012_door_BDO.pdf

Financieel_jaarverslag_2011_door_BDO.pdf

Jaarrekening_2011_door_BDO.pdf